11 สิงหาคม 2562 ปฏิบัติการฝนหลวงบินช่วย 2 จังหวัด พื้นที่กว่า 3 แสนไร่เสียหายจากภัยแล้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/432496
จังหวัดอุทัยธานีเร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนับล้านไร่ โดยมีพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงกว่า 3 แสนไร่แล้ว รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนทับเสลาที่มีเหลือเพียงร้อยละ 19 โดยบินโปรยสารที่บริเวณอำเภอห้วยคต ที่บริเวณอำเภอลานสัก เหนือเขื่อนทับเสลา เนื่องจากมีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวร้อยละ 50 ของพื้นที่ จึงสั่งให้นักบินเข้าไปในกลุ่มเมฆ เพื่อโปรยสายฝนหลวงทันที เพื่อให้ฝนตกในพื้นที่ 4-5 อำเภอ ล่าสุดมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ อีกทั้งในระหว่างที่บินโปรยสารยังได้เกิดฝนตกทำให้เม็ดฝนตกมาปะทะกับกระจกในห้องนักบินตลอดเวลา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเครื่องบินกาซ่า (Casa) ขึ้นปฏิบัติงานทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวนนับล้านไร่ที่ยืนต้นทั้ง นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล แต่มีพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง คาดจะได้รับความเสียหาย ในหลายอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 3 แสนไร่ หากมีฝนตกลงมาก็จะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง รวมทั้งช่วยเติมน้ำในเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การเพียง 19.68 ล้าน.ลบ.เมตรหรือร้อยละ 13.76 เท่านั้น สำหรับการบินทำฝนหลวงได้บินโปรยสารฝนหลวงในกลุ่มเมฆที่ชั้นความสูง 7,000-8,000 ฟิต เนื่องจากมีเมฆก่อตัวเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในเขตอำเภอห้วยคต และเขตอำเภอลานสัก รวมทั้งยังเกิดฝนตกในบางพื้นที่ของอำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่งผลดีต่อพื้นที่การเกษตรและเขื่อนทับเสลา ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การเพียง 19.68 ล้าน.ลบ.เมตรหรือร้อยละ 13.76 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สำหรับการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนทับเสลาและเขื่อนห้วยขุนแก้ว ของจังหวัดอุทัยธานีนั้นได้ปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ เนื่องจากสภาพอากาศมีความเหมาะสม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางตอนบน จึงต้องรีบชิงสภาพอากาศเร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือทันที โดยได้บินขึ้นโปรยสารฝนหลวงมาแล้ว รวม 5 วัน ได้เกิดฝนตกในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในหลายอำเภอ มีปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนพื้นที่บางแห่งตกมากถึงกับน้ำท่วมขังในแปลงไร่นา ส่งผลให้พืชไร่ดินเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครั้ง